HISTÒRIA    INFORMACIÓ GENERAL   ARTISTES    ENTRADES    PARTNERS    PREMSA


 

Dels 0 als 100 anys, tothom és benvingut al Paupaterres! En el cas dels menors d'edat, però, cal complir amb la normativa vigent, que té per objectiu garantir la seva protecció i seguretat.

⇢ Per raons de seguretat i aforament, tots els menors d'edat han d'adquirir entrada per poder accedir al festival. 

⇢ Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats per la seva mare, pare o tutor/a legal i portar signat el DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D'ACCÉS PER A MENORS D'EDAT, que caldrà lliurar a l’accés del festival.
Aquests requisits són necessaris per tothom qui no tingui 16 anys complerts en el moment d’accedir al festival, encara que els compleixin durant l’any en curs. Si es compleixen els 16 anys el diumenge també cal venir acompanyat o, en cas de voler entrar sol, s'haurà d’esperar fins a la mitja nit de diumenge.

⇢ Entre els 16 i els 18 anys, poden entrar sense acompanyant, però han de presentar el document d'autorització a l'entrada.

⇢ Cal que portin en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si l’organització requerís l’acreditació de la seva identitat.

⇢ Tots els menors d'edat seran identificats amb una polsera que hauran de portar visible en tot moment.

⇢ La legislació vigent prohibeix expressament la venda i el consum d'alcohol als menors de 18 anys.

⇢ Els adults responsables han de vetllar per la seguretat i el benestar dels menors en tot moment durant el festival. L’organització del Paupaterres no es fa responsable de la supervisió de menors. La custòdia i supervisió en tot moment, així com el seu correcte comportament, és responsabilitat directa dels seus pares, mares o tutors legals.

⇢ La falta de compliment dels requisits anteriors seran motiu d'expulsió del festival i no donaran dret a cap reemborsament del preu abonat per l'entrada del menor ni del seu tutor legal, el qual també serà expulsat com a responsable del menor sense dret a cap reemborsament. 
 

DESCARREGA L'AUTORITZACIÓ PER A MENORS D'EDAT